NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN HỆ SAU ĐẠI HỌC

Thí sinh vui lòng xem hướng dẫn để tiến hành nhập học trực tuyến.ĐĂNG NHẬP

HƯỚNG DẪN

- Hướng dẫn điền thông tin trong trang nhập học.

- Thí sinh sau khi đóng học phí, hoàn tất thủ tục khai báo nhập học online: sẽ tải được Thẻ sinh viên (bản điện tử); Giấy báo trúng tuyển & gọi nhập học. Trong Giấy báo trúng tuyển & gọi nhập học có chứa thông tin tài khoản Email trường cấp (….@st.uel.edu.vn). Tân sinh viên truy cập vào gmail.com để kích hoạt tài khoản Email trường cấp và nhận các thông báo tiếp theo từ Trường.